Zpět na kategorie

SputterCoater

Projekt HW prototypu, který potřeboval SW pro ovládání.

HW prototyp měl zákazníkem jasně definovaný technologický postup užití. Naším úkolem bylo tento postup podpořit v softwaru a umožnit řízení a sledování tohoto procesu. Aplikace měla být primárně používána přímo na počítači připojeném k mikroskopu. Rozhodli jsme se, že aplikaci připravíme i pro použití přes web. Proto jsme zvolili architekturu klient-server a klientskou aplikaci napsanou v Angularu zabalili do frameworku Electron. Ten umožňuje spouštět webové aplikace, jako by šlo o aplikace desktopové. Další částí projektu bylo řízení hardwaru nejen na mikroskopu, kde už je komunikace mezi SW a HW v podstatě vyladěná, tak i na zařízeních, která jsou vyráběna pro obecné použití. Výběr hardwaru jsme mohli ovlivnit a vybrat si takový, který podporoval řízení pomocí.NET C#, a mohli jsme tak integrovat řídicí logiku přímo do serverové části aplikace. Aby byla aplikace jednoduše nasaditelná, bylo součástí projektu také vytvoření instalačního balíčku. Celý proces vývoje byl podpořen naším interním CI/CD systémem Gitlab, který nám usnadnil mimo jiné i issue tracking a testovaní.

 • Jazyky:
  TypeScript, C#
 • Technologie:
  Angular, Electron, Tailwindcss, Nx
 • Zákazník:
  Thermo Fisher Scientific

DataPort

Aplikace pro správu dat, jejíž vývoj začal před několika lety od úplného základu právě u nás v Edhouse

Významným zákazníkem Edhouse je i společnost Onsemi, která vyrábí polovodičové součástky od nejmenších diod až po velmi složité čipy. Její produkty jsou použity v celé škále různorodých odvětví a vyráběny v desítkách továren po celém světě. Ke každé součástce či sadě součástek existuje určitý datový záznam o tom, kdy, kde a jak byla součástka vyrobena či testována. Pokud zohledníme počet továren a denně vyrobených součástek, vyjde nám dohromady obrovské množství dat, která je nutno někde skladovat a spravovat. Dnes k tomuto účelu v Onsemi slouží webová aplikace jménem DataPort, jejíž vývoj začal před několika lety od úplného základu právě u nás v Edhouse. Aplikace je postavena na Javě s využitím frameworku Spring, databáze Oracle a cloudového řešení od Amazonu pro skladování dat. V současné době funguje po světě zhruba dvacet produkčních instancí, z nichž každá spravuje data z továren v určité geografické oblasti. Na aplikaci nadále pracujeme a její kvalitu stále vylepšujeme podle případných požadavků zákazníka.

 • Jazyky:
  Java
 • Technologie:
  Spring, Oracle
 • Zákazník:
  Onsemi