Zpět na kategorie

Centrios

Napadlo by vás, že stejně jako se debuguje kód, dá se debugovat i mikroprocesor?

Jeden z projektů, na kterém se podílíme pro Thermo Fisher, je Centrios. Tento systém na bázi elektronového mikroskopu se zaostřeným iontovým svazkem se používá na rychlé prototypování, opravy a analýzu čipů. Říká se tomu „circuit edit“. S tímto projektem se kolegové podívají i do San Francisco Bay, kde Thermo Fisher tyto systémy vyrábí.

 • Jazyky:
  C++, C#
 • Technologie:
  WPF
 • Zákazník:
  Thermo Fisher Scientific

InteliConfig

Dlouhodobá spolupráce při vývoji

Pro našeho stálého zákazníka, firmu ComAp vyvíjíme softwarový nástroj InteliConfig pro konfiguraci kontrolérů záložních generátorů elektřiny. Jedná se o desktopovou aplikaci, jejíž UI využívá technologii WPF. Vývojové týmy pracující na tomto projektu jsou organizovány plně agilně pomocí metodologie SCRUM. Jedná se o dlouhodobou spolupráci na vývoji důležitého konfiguračního nástroje a v Edhouse jsme moc rádi, že u toho můžeme být.

 • Jazyky:
  C#
 • Technologie:
  .NET C#, WPF
 • Zákazník:
  ComAp a.s.

SputterCoater

Projekt HW prototypu, který potřeboval SW pro ovládání.

HW prototyp měl zákazníkem jasně definovaný technologický postup užití. Naším úkolem bylo tento postup podpořit v softwaru a umožnit řízení a sledování tohoto procesu. Aplikace měla být primárně používána přímo na počítači připojeném k mikroskopu. Rozhodli jsme se, že aplikaci připravíme i pro použití přes web. Proto jsme zvolili architekturu klient-server a klientskou aplikaci napsanou v Angularu zabalili do frameworku Electron. Ten umožňuje spouštět webové aplikace, jako by šlo o aplikace desktopové. Další částí projektu bylo řízení hardwaru nejen na mikroskopu, kde už je komunikace mezi SW a HW v podstatě vyladěná, tak i na zařízeních, která jsou vyráběna pro obecné použití. Výběr hardwaru jsme mohli ovlivnit a vybrat si takový, který podporoval řízení pomocí.NET C#, a mohli jsme tak integrovat řídicí logiku přímo do serverové části aplikace. Aby byla aplikace jednoduše nasaditelná, bylo součástí projektu také vytvoření instalačního balíčku. Celý proces vývoje byl podpořen naším interním CI/CD systémem Gitlab, který nám usnadnil mimo jiné i issue tracking a testovaní.

 • Jazyky:
  TypeScript, C#
 • Technologie:
  Angular, Electron, Tailwindcss, Nx
 • Zákazník:
  Thermo Fisher Scientific